Voor mensen die beleggen in goud komt de huidige ( economische ) malaise niet echt als een verrassing. Hadden we ons verwacht aan het Coronavirus, helemaal niet. Maar de goudgemeenschap is sowieso sceptisch ingesteld over onze toekomst. Vroeg of laat moest er iets mislopen in onze maatschappij. Mensen die goud kopen hebben een licht, ander profiel dan de gewone beursbelegger. Ze zijn nuchter, realistisch, twee voeten op de grond en plannen vooruit. Bovendien zijn ze eerder kritisch ingesteld. Ze wantrouwen banken, vertrouwen met mate de overheid en de reguliere pers nemen ze met een grote korrel zout. Ook de politiek van " vreemd volk eerst ", vakbonden, cultureel Marxisme, overheidsbemoeienis, open grenzen beleid, is hen vreemd.

 

Beste lezer, het zal mij weinig moeite kosten om u te overtuigen dat we een mondiale depressie tegemoet gaan en geen recessie zoals in de reguliere pers wordt gesteld. Er loopt op dit ogenblik te veel mis om hier economisch ongeschonden uit te geraken. De redenen om van een depressie te spreken liggen voor de hand. Er is zowel aan de vraag- en aanbodzijde een schok. Zowel overheden, bedrijven als particulieren zwemmen in de schulden. Banken zullen minder kredieten toestaan en niet meer zoals de overheid en d epers ons wil doen geloven. Er komt een golf van persoonlijke- en bedrijfsfaillissementen. De overheid voorziet ( goed bedoeld ) steun voor getroffen mensen en bedrijven wat onze collectieve schuld enkel zal doen toenemen. Door de persoonlijke risico's naar het niveau van de overheid te tillen ( socialisme ) zal vroeg of laat onze overheid in faling moeten gaan, zoals in Griekenland. Nu reeds moet de ECB schuldpapier van Italië opkopen om de rente te drukken, de vrije markt ( u en ik ) zien het fout aflopen. Door dalende inkomsten en stijgende uitgaven komt iedere overheidsbegroting onder zware druk. Ofwel gaan we ons in de toekomst blauw betalen aan belastingen ofwel gaat de ECB een monetaire reset doordrukken. We kunnen toch niet eeuwig schuldslaven zijn ! 

 

Sowieso zitten we met goud en zilver goud prima. Wij hebben de reserves, wij zijn bestand tegen een monetaire reset. De goudgemeenschap heeft deze crisis voorspeld en plukken nu de vruchten van hun en onze inspanningen. Wij gaan geen boterham minder moeten eten en kunnen de mensen die we graag zien daadwerkelijk steunen. 

 

Het is geen toeval dat veel centrale banken ( Behalve België...) goud bijkopen, wat weten zij meer ????... Dus "keep on stacking gold and silver".